Kontakt
Wood Partners Sp. z o. o.
biuro@woodpartners.eu
Tel: +48 607600200
Adres:
Ul. Wołodyjowskiego 43
02-724 Warszawa

Usługi – transport drewna/kontenerów

Play Video

W celu optymalizacji transportu drewna podjęliśmy się realizacji projektu opracowania innowacyjnej usługi przewozu drewna w oparciu o wielozadaniowy kosz kłonicowy. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wdrożeniu usługi wynajmu naszego kosza kłonicowego udostępniać będziemy na rynku drzewnym innowacyjne rozwiązania transportowe, zwiększające efektywność przewozów będących jednym z największych czynników kosztowych w przetwórstwie drewna. Kosze kłonicowe, to modułowe „klatki” pozwalające na ich montaż i demontaż na platformach do przewozu kontenerów już funkcjonujących na rynku kolejowym. Dzięki naszym Koszom znacząco zwiększamy funkcjonalność tych platform oraz zwiększamy pojemność załadunkową składu w porównaniu do powszechnie stosowanych wagonów Ea (węglarki). W łatwy sposób można je będzie przenieść na inną platformę dzięki czemu istnieje możliwość ich stałego użytkowania np. w czasie konieczności naprawy/serwisowania platformy kolejowej. Modułowa konstrukcja umożliwi transport zarówno drewna dłużycowego (wielkowymiarowego), drewna średniowymiarowego, dowolnych produktów przetwórstwa drewna jak i wielu innych produktów przewożonych w kontenerach.

Wykorzystując wszechstronność Kosza przygotujemy model usługi wykorzystującej puste przewozy „powrotne” zwiększającej efektywność ekonomiczną realizowanych operacji handlowych i transportowych oraz zmniejszając negatywne zewnętrzne skutki środowiskowe w transporcie kolejowym. 

Kosz charakteryzuje się innowacyjnością w zakresie:

 • modułowej budowy umożliwiającej montaż na trzech rodzajach platform (40, 60 i 90 stóp),
 • przewożenia różnych rodzajów towarów bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub prac dostosowawczych,
 • łatwości demontażu, montażu i składowania Koszy,
 • zachowania ciągłości eksploatacji abstrahujące od długotrwałych przeglądów i serwisów platform kolejowych,
 • możliwości wykonania większości prac serwisowych w normalnym toku eksploatacji.

Warianty wynajmu koszy:

 1. Wynajem koszy kłonicowych.
 2. Usługa polega na wynajmie kompletu koszy kłonicowych dla całego składu kolejowego. Minimalny czas wynajmu to 12 miesięcy.
 3. Wariant ten kierujemy głownie do przewoźników kolejowych, producentów, instytucji działających na rynku drzewnym, dysponujących flotą platform wagonowych dostosowanych do przewozu kontenerów.
 4. Wynajem platform kolejowych z koszami kłonicowymi.
 5. W tym wariancie udostępniamy naszym Klientom możliwość wynajmu gotowych platform kolejowych wraz z zamontowanymi wielozadaniowymi koszami kłonicowymi.
 6. Rozwiązanie to będzie wydajne dla przewoźników kolejowych chcących rozszerzyć ofertę swoich przewozów o przewozy drewna, umożliwiając jednoczesne przewozy drobnicowe tymi samymi wagonami.
 7. Zamawiający będzie mógł wybrać:
 8. typ platform (w tym liczbę koszy na platformie);
 9. liczbę platform danego typu.
 10. Pełna usługa logistyczna

Usługa polega na przeprowadzeniu pełnego procesu logistycznego we współpracy firmy Wood Partners sp. z o.o. (spółka matka WP Radwan sp. z o.o.), która, na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem floty platform wagonowych wraz z zamontowanymi koszami kłonicowymi, zleca wykonanie przewozu przewoźnikowi kolejowemu na określonej trasie. Klient przy zamówieniu podaje stacje nadania i odbioru ładunku oraz wskazuje ewentualne stacje nadania i odbioru ładunku powrotnego.

Kalkulator kosztu transportu i wielkości emisji CO2

wp-radwan
loga unia

Nazwa programu/projektu: Opracowanie innowacyjnej usługi przewozu drewna w oparciu w wielozadaniowy kosz kłonicowy” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw.

Nazwa beneficjenta: WP Radwan sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 875 069,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 179 924,55 PLN

Okres realizacji: 2019-2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.